Anar til Bergny og Wilhelm Notnæs

Namneliste

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, [>]

[ØKLAND-OLSEN (OLSDTR)], ØLVERSØY BRULAND-ROSSÅ NOTNÆS, SALBU-SVEBERG NOTNÆS, TARANGER-TREVLAND LARSEN, ULLEBØ-ULLEBØ HJARTØY, VILHELMSON HUSEVIK-VILHELMSON HUSEVIK, YGRE-YGRE STORJOHANN


Namn

Fødd

Døydde

ØKLAND
  Gunn Kjersti fødd 20 Aug 1966
OLSEN
  Bengt Tore fødd 18 Okt 1972
  Nina fødd 18 Feb 1970
  Stig Morten fødd 12 Des 1972
  Terje fødd 1 Feb 1947
OLSEN (OLSDTR)
  Ida


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, [>]

[ØKLAND-OLSEN (OLSDTR)], ØLVERSØY BRULAND-ROSSÅ NOTNÆS, SALBU-SVEBERG NOTNÆS, TARANGER-TREVLAND LARSEN, ULLEBØ-ULLEBØ HJARTØY, VILHELMSON HUSEVIK-VILHELMSON HUSEVIK, YGRE-YGRE STORJOHANN

Innhaldsliste | Etternamn | Namneliste

Desse nettsidene vart laga 5 Mai 2015 med Legacy 8.0 frå Millennia.