Anar til Bergny og Wilhelm Notnæs

Namneliste

A, B, C, D, E, [F], G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, >

[FYRAND-FYRAND GARNES]


Namn

Fødd

Døydde

FYRAND
  Anne Kjersti fødd 6 Jan 1977
FYRAND GARNES
  Johan fødd 31 Aug 2005
  Truls fødd 24 Nov 2008


A, B, C, D, E, [F], G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, >

[FYRAND-FYRAND GARNES]

Innhaldsliste | Etternamn | Namneliste

Desse nettsidene vart laga 5 Mai 2015 med Legacy 8.0 frå Millennia.